Hållbar funktion och estetik2018-04-13T15:04:21+00:00

Hållbar funktion och estetik

Vi ställer höga krav på design och estetik. Med övervägande glas, utan störande ramverk och lister, ska inglasningen vara näst intill osynlig. På så vis påverkar den inte byggnadens stil och uttryck. Den bara är, utan att störa. Något som fungerar lika bra för altanen på villan som på lägenhetens balkong.

Konstruktionen är stark och hållbar. Men vi nöjer oss inte med det! Funktion och underhåll är också viktiga delar. Man ska enkelt och säkert kunna öppna och stänga sin inglasning. Eftersom glaset viks undan kan du öppna upp helt. Inte bara delvis.

Det gör också rengöring av glaset enkelt och tryggt. När glaset öppnas och viks åt sidan, kommer du åt att putsa på båda sidor inifrån balkongen.

Kostnadsfri Offert!

Inglasningen kan öppnas upp och föras åt sidan, så att ingenting skiljer dig från naturen.

Inglasningen kan öppnas upp och föras åt sidan, så att ingenting skiljer dig från naturen.

ENKEL & EFFEKTIV PROCESS

Ska något bli riktigt bra gjort, ska man anlita proffs! Och vi, VXO Glazing, är proffs på just inglasade balkonger. Du kan luta dig tillbaka och överlämna allt åt oss:
  • Besiktning av balkongkonstruktionen och all måttagning

  • Framtagning av en lösning, speciellt anpassad för er balkong

  • Arkitektritningar och sammanställning av teknisk information för ansökan om bygglov

  • Montering och slutbesiktning