FAQ2018-04-12T21:47:17+00:00

Vanliga frågor

På denna sida hittar du svar på vanliga frågor. Om du inte hittar svar på just din fråga, kontakta oss på info@vxoglazing.se eller ring 076 322 6169 så hjälper dig gärna.

Hur lång tid tar det att montera en inglasning?2018-05-08T11:54:42+00:00

Vi räknar 1-2 dagar för att montera en inglasning.

Går det att använda vilken silikonspray som helst för smörjning av hjul, plastdelar och profiler?2018-04-12T21:42:16+00:00

För smörjning av sådana delar kan vanlig silikonspray och silikonolja användas. Vi rekommenderar att först rengöra profilen och delarna och att smörja systemet en eller två gånger per år, så att glasskivorna kan glida utan problem. Använd inga andra smörjmedel eller fetter, som vaselin eller olja. Sådana smörjmedel drar ofta åt sig smuts, som kan skada systemets hjul. Om glasskivorna av någon anledning inte rör sig smidigt, kontakta oss.

Är det farligt om glasskivan böjs?2018-04-12T21:41:12+00:00

Härdat glas kan böjas något. I normalfallet är tillåten böjning 3 mm/m. Den härdade glasskivan är flexibel och klarar därför slag bättre än normalt glas. Under mycket blåsiga dagar kan glasskivorna böjas något mer.

Vilka figurer, streck och märken kan uppkomma i glasets yta?2018-04-12T21:40:44+00:00

Vid vissa glastillverkningsprocesser, till exempel härdning, kan det uppkomma mönster i glaset som syns när imma bildas på glasskivan. Imbildningen är ett normalt naturligt fenomen. Samma fenomen kan ofta ses även i bilfönster.
b) Mönstren eller figurerna kan synas på ett par meters avstånd vid normala ljusförhållanden.

Vilka ljud kan inglasningen ge ifrån sig?2018-04-12T21:40:07+00:00

Terrass- och balkongglas reagerar på temperaturväxlingar på samma sätt som andra produkter av aluminium och glas. Eventuella ljud från inglasningen beror på utvidgning av aluminiumprofilerna när de reagerar på temperaturväxlingarna. Vid konstruktion av systemet och infästningen har hänsyn tagits till denna utvidgning. Eventuella ljud påverkar inte säkerheten eller funktionen.

Ventilation och täthet?2018-04-12T21:39:38+00:00

Täthet:
Lumon balkongglas skyddar balkongen och terrassen mot vind och storm. Systemet är inte helt tätt, eftersom balkongen eller terrassen också behöver ventilation. Under regniga och blåsiga förhållanden kan det tränga in små mängder vatten på balkongen eller terrassen. Balkongen är ett uterum även efter inglasningen, men mycket bättre skyddat än tidigare.

Ventilation:
Det räcker med springor på 1–3 mm mellan skivorna för att balkongen eller terrassen ska få ventilation. Om effektivare ventilation önskas, öppna den första skivan till vädringsläge. Obs! Balkongen får inte bli alltför tät. Med god ventilation torkar konstruktionerna ut och de förblir i gott skick. Om du vill minska springorna, beställ genomskinliga PVC-tätningar. Ta kontakt med oss så hjälper vi dig. Mellan taket och den övre profilen finns oftast en springa, som beror på höjdskillnader i taket. Det tillhör det normala installationssättet.

Vad gör jag om glasskivorna inte går att öppna?2018-04-12T21:38:21+00:00

Om den första glasskivan inte öppnas, måste springan mellan den första och andra skivan breddas genom att trycka den andra glasskivan i motsatt riktning. Öppningen ska vara ungefär 3 mm bred för att skivan ska kunna vridas åt sidan. Öppningsfunktionen beskrivs i bruksanvisningen. Om någon annan glasskiva inte vrids, kontrollera att skivorna går ordentligt i gångjärnets botten innan öppningen.